Folke Truedsson

skulptör
1913 - 1989


Biografi 

Folke Truedsson föddes 1913 i Kristianstad, där han växte upp och utbildade sig till slöjdlärare. Vid 26 års ålder beslöt han sig för att helt ägna sig åt konsten och flyttade till Stockholm, där han studerade vid Konsthögskolan från 1939 till 1946. Hans lärare var Eric Grate. Utbildningen var gedigen men under kriget ännu fast förankrad i traditionen, och både målare och skulptörer arbetade efter modell med den klassiska grekiska konsten samt Despiau och Maillol som förebilder.

mer

Ateljén + Galleri i Röschenz 

Med underbar utsikt över dalen mot Jurabergen ligger ateljén i Röschenz, där Folke Truedsson mot slutet av sitt liv ofta bodde och arbetade. Han efterlämnade ett stort livsverk med talrika skulpturer i brons, sten och gips, tavlor och teckningar, skisser, modeller och gjutformar. Detta förvaltas av dottern och hennes familj. De organiserar utställningar i in- och utlandet. Kulturaftnar genomförs regelbundet i ateljén, som också är öppen för visningar samt olika slags möten och sammankomster.

mer

Verk 

“När man riktar sig inåt anmäler sig en för mig påtaglig verklighet, som jag aldrig kunnat bortförklara. Jag upplever den som mystik, som dynamisk kraft eller som en mäktig tystnad, som ett tidlöst flöde av rörelse – liv. Bland mångfalden av upplevelser är det för min del dock dessa immateriella värden, som jag är mest angelägen att ge uttryck åt. På det tekniska och materiella planet blir arbetet ett ständigt och säkert aldrig avslutat sökande efter system och lösningar, som bättre och bättre kan frambära detta.”

mer

Kontakt

Britta Baumann-Truedsson
Im Noll 4
CH-4148 Pfeffingen (Schweiz)

Tel. +41 (0)61 751 27 48
e-mail: nbbaumann@bluewin.ch

REDAXO 5 rocks!